top of page

Offentligt förbättringsarbete

På individ/patient-nivå kan kärnverksamheten beskrvas med DBU-modellen:

D= Diagnostik

B= Behandling/vpård

U= Uppföljning över tid

Samma modell kan och bör användas på gruppnivå, dvs på sjukvårdens organiation och styrning. 

D =  Beskrivning av problem inom organisation och styrning genom t.ex. Statens Offentliga Utredningar (SOU) och andra offentliga utredningar/rapporter. Det finns ett mycket stort antal sådana utredningar publicerade. 

B = Lagstiftning och olika politiskt initierade "satsningar" på åtgärder i syfte att förbättra sjukvården. Under de senaste decennierna har ett mycket stort antal sådana "satsningar" genomförts, där de flesta mer eller mindre motverkt sitt syfte" och istället försämrat situationen. De kännetecknas av 

• att ha avsett något visst avgränsat områåde i taget

• att ofta ha partipolitisk bakgrun

• att helt sakna vetensapligt underlag

• att hetl saka en kritisk analys av resultatet

U = Uppföljning och kritisk analys av om och i så fall i vilken grad olika åtgärder haft avsedd effekt. 

Här nedan anges några exempel på den långa rad åtgärder, projekt och "satsningar" som gjorts och görs av det offentliga systemets företrädare i sifte att förbättra sjukvården: 

bottom of page