top of page

Nu räcker det​!

Svensk sjukvård måste reformeras från grunden.

Välkommen till min hemsida!

 

Sedan min grundläggande läkarutbildning på 1970-talet har jag varit fascinerad av att vissa personer drabbas av påtagligt många samtidiga hälsoproblem och många olika behandlingar. Det är en stor utmaning att hjälpa dessa patienter på ett integrerat och koordinerat sätt och inte bara handlägga ett hälsoproblem i taget oberoende av varandra. Dessa personer utgör vårdens vanligaste patienter och behöver ofta omfattande sjukvård. 

Dessvärre är sjukvården inte utformad för dessa patienter: Organisationen är splittrad, olika vårdyrkesgrupper arbetar alltför självständigt med patienterna och journalerna är skrivna som kronologiska textdagböcker, där det är omöjligt att få överblick över både hälsoproblem och behandlingar.  

Mina erfarenheter från ett stort antal patienter jag träffat som läkare, otaliga artiklar och rapporter jag läst, samt inte minst mina personliga erfarenheter från mina föräldrar och släktingar har visat att sjukvården måste reformeras från grunden. 

En lång rad svenska utredningar har sedan länge bekräftat problembilden, och

den har även illustrerats tydligt under den pågående Corona-pandemin.

Jag har skrivit ett stort antal artiklar om saken och samlat allt på den här sidan.

 

Den goda nyheten är att problemen är principiellt lätta att lösa genom att reformera sjukvården till att fungera som ett sammanhängande system, anpassat till vårdens vanligaste patienter, se länken 'Vision'

865a391a-0a1b-4ba1-b563-df37641f1030.jpg

Under respektive menyer beskriver jag:

   

• Vision Hur sjukvården kan och bör reformeras för att fungera som ett sammanhängande system.

Problembild Bakgrunden till problemen i sjukvården som grund för utformningen av visionen.

Undervisning Mitt pedagogiska arbete inkl. en aktuell online-kurs om multisjuklighet hos äldre.

Publikationer Artiklar, böcker, rapporter jag och mina medarbetare publicerat.

Nätverk 'Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården' där jag och fler än 200 läkare försöker förändra vården.

Blogg Min blogg, där jag löpande lägger upp artiklar och kommentarer inom mina specialområden.

Om mig En sammanfattning av min bakgrund inklusive CV, samt artiklar om mig och media där jag medverkat.

bottom of page