top of page

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

Rapporter Socialstyrelsen

 

Jag har medverkat som författare i nedanstående två större

rapporter från Socialstyrelsen. Under länken "Klinisk nutrition"

ligger flera andra rapporter jag skrivit

Screen Shot 2020-12-16 at 03.27.40.png
Omslag rapport 2011.jpg

Akner G, Bosaeus I, Cederholm T, Rothenberg E, Ödlund Olin A. 

Mossberg T (ordförande och redaktör). 

 

Socialstyrelse-rapport 2011-9-2: 
Näring för god vård och omsorg. 
En vägledning för att förebygga och behandla undernäring. 

(in English: Nutrition for proper care. A guide to prevent and treat malnutrition).  

 

Hela rapporten     pdf

Omslag SoS-rapport 2000.png

Mossberg T (ordförande och redaktör).

Expertgrupp, Akner G (sekreterare).
Socialstyrelse-rapport 2000:11.
Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. 

Hela rapporten     pdf

Akner G. 

Nutrition/näringslära - struktur och funktion.

Del 1, kapitel 7, sid 66-69     pdf

Akner G, Cederholm T, Mossberg, Rothenberg E. 

Behandling av undernäring inom äldreomsorgen. 

Del 1, kapitel 8, sid 70-77     pdf

Akner G, Unosson M, Rothenberg E. 
Utbildning i klinisk nutrition. 

Del 1, kapitel 9, sid 78-85     pdf

Akner G, Cederholm T. 

Behandling av undernäring vid kronisk 

icke-malign sjukdom. 

Del 2, kapitel 5, sid 127-163     pdf

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Mossberg T (chairman and editor). 

Expert committee. Akner G (scientific secretary). 

The National Board of Health and Welfare, Report 2000:11.

Problems of nutrition in health care and human services. Prevention and treatment. 

Whole report     pdf

Akner G. 

Nutritional theory: Organization and structure.

Part 1, chapter 7, pp 66-68     pdf

Akner G, Cederholm T, Mossberg T, Rothenberg E. 

Treatment of malnutrition in old-age care. 

Part 1, chapter 8, pp 69-76     pdf

Akner G, Unosson M, Rothenberg E. 

Education in clinical nutrition.

Part 1, chapter 9, pp 77-84     pdf

Akner G, Cederholm T. 

Treatment of malnutrition: Chronic, 

non-malignant illneses. 

Part 2, chapter 5, pp 127-163     pdf

bottom of page