PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

Rapporter Socialstyrelsen

 

Jag har medverkat som författare i nedanstående två större

rapporter från Socialstyrelsen. Under länken "Klinisk nutrition"

ligger flera andra rapporter jag skrivit

Omslag rapport 2011.jpg

Akner G, Bosaeus I, Cederholm T, Rothenberg E, Ödlund Olin A. 

Mossberg T (ordförande och redaktör). 

 

Socialstyrelse-rapport 2011-9-2: 
Näring för god vård och omsorg. 
En vägledning för att förebygga och behandla undernäring. 

(in English: Nutrition for proper care. A guide to prevent and treat malnutrition).  

 

Hela rapporten     pdf

Omslag SoS-rapport 2000.png

Mossberg T (ordförande och redaktör).

Expertgrupp, Akner G (sekreterare).
Socialstyrelse-rapport 2000:11.
Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. 

Hela rapporten     pdf

Akner G. 

Nutrition/näringslära - struktur och funktion.

Del 1, kapitel 7, sid 66-69     pdf

Akner G, Cederholm T, Mossberg, Rothenberg E. 

Behandling av undernäring inom äldreomsorgen. 

Del 1, kapitel 8, sid 70-77     pdf

Akner G, Unosson M, Rothenberg E. 
Utbildning i klinisk nutrition. 

Del 1, kapitel 9, sid 78-85     pdf

Akner G, Cederholm T. 

Behandling av undernäring vid kronisk 

icke-malign sjukdom. 

Del 2, kapitel 5, sid 127-163     pdf

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Mossberg T (chairman and editor). 

Expert committee. Akner G (scientific secretary). 

The National Board of Health and Welfare, Report 2000:11.

Problems of nutrition in health care and human services. Prevention and treatment. 

Whole report     pdf

Akner G. 

Nutritional theory: Organization and structure.

Part 1, chapter 7, pp 66-68     pdf

Akner G, Cederholm T, Mossberg T, Rothenberg E. 

Treatment of malnutrition in old-age care. 

Part 1, chapter 8, pp 69-76     pdf

Akner G, Unosson M, Rothenberg E. 

Education in clinical nutrition.

Part 1, chapter 9, pp 77-84     pdf

Akner G, Cederholm T. 

Treatment of malnutrition: Chronic, 

non-malignant illneses. 

Part 2, chapter 5, pp 127-163     pdf