top of page

Upprop

Sedan 2012 har det publicerats en rad offentliga "upprop" inom sjukvården runt om i Sverige:

Upprop -22.png
DN 220130 Barnsjv St-h.jpg
Skärmavbild 2021-02-09 kl. 15.44.16.png
St-h sjukvårdsupprop.jpg
Läkare usk.jpg
Uppro stoppa försämringar.jpg
600 sjukhusläkare Sahlgrenska.jpg
700 läkare PV.png
Allas rätt till lika vård.jpg
Skamgrän, Skaraborg.png
Skärmavbild 2021-02-02 kl. 20.35.19.png
Läget inom PV helt orimligt.jpg
Zarenba DN 1.png
Patientens pris.png
LT 2012 Norrbottenupprop.jpg

2022 Upprop "Vårda vården": Upprop för vårdens arbetsmiljö

   Läkarförbundet och 12 andra professions- och fackförbund har tre krav:

    • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö.

    • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats.

    • Kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Klicka här

2022 Upprop till Stockholms regionpolitiker 2022

    251 läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

    Artikel i Dagens Nyheter 220130  Klicka här

 

2019 Upprop i Västmanland: "Uppror mot Region Västmanland"

    Distriktsläkarföreningen i Västmanland genom 135 allmänläkare (90 % av regionens primärvårdsläkare) krävde att riktade statsbidrag till

    primärvården om 100 miljoner kr betalas direkt till primärvården före årets slut. Läkarna krävde att primärvården inte längre belastas med

    kostnaden för nätläkarbesök tills dess att förslagen i Göran Stiernstedts utredning om digifysiska vårdval är genomförda.

    Artikel i Dagens Medicin 201129  Klicka här

2019 Sjukvårdsupprop i Stockholm

    Mot besparingar på akutsjukhusen i Stockholm​

    Artikel i Dagens Nyheter 191128   Klicka här

2019  Upprop: Låt underläkare arbeta som underläkare

    Sveriges läkarförbund student har startat ett upprop som protest mot att underläkare anställs som sjuksköterskor.

    Artikel i Läkartidningen 190509   Klicka här

 

2019  Upprop om att stoppa försämringarna i vården

    Två sjuksköterskor har startat ett upprop för att stoppa försämringarna i vården. Uppropet vänder sig till

    regionråd, kommunalpolitiker, beslutsfattare och nationella politiker ansvariga för fördelning av resurser till

    hälso- och sjukvård. Artikel i Framtidens karriär sjuksköterska 190321   Klicka här

2019  Upprop på Sahlgrenska universitetssjukhuset

    Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och överlämnat det till sjukhus  

    och regionledning. Artikel i Läkartidningen 190103   Klicka här

2018  Upprop för bättre primärvård

    Artikel "Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa"på Dagens Nyheter Debatt 180927

    skriven av 727 primärvårdsläkare   Klicka här

2018  Upprop "Vi vårdar alla"

    Uppropet har undertecknats av 4 000 personer och 22 000 medlemmar i en Facebook-grupp. 

    Artikel "Upprop för allas rätt till lika vård" i Läkartidningen 180906   Klicka här

2018  "Läkare i upprop mot ledningen 

    15 läkare från Ortopedavdelningen på Skaraborgs sjukhus protesterade mot sjuksköterskebrist, för få

    operationssalar och patientosäker vård. Artikel "Balanserar på skamgränsen"i Expressen 180626   Klicka här

2018  Upprop till Socialministern för avveckling av New Public Management inom hälso- och sjukvården

    Facebookgrupp   Klicka här

 

2016   Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt

    Artikel i Svenska Dagbladet "Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa" 160816 undertecknad av 81 läkare

    och vårdpersonal på 20 orter i Sverige   Klicka här

2013  ”Läkaruppropet”  

    Uppropet ledde till knappt 10 000 namnunderskrifter. Artikel "Läkarupprop för en bättre sjukvård" i Läkartidningen 130619  Klicka här.

    Inspirerades av journalisten Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter och hans bok "Patientens pris" senare samma år. 

    Här är Zarembas fyra artiklar i Dagens Nyheter  130217   130220   130225   130303

 

 

2012 Norrbottensupprop - "Låt vården vårda"  

    Mot krav på registrering av livsstilsfaktorer som förutsättning för att få  full ekonomisk ersättning i vårdvalssystemet.

    1 100 allmänläkare    Klicka här

bottom of page