Upprop

Sedan 2011 har det publicerats en rad offentliga "upprop" inom sjukvården runt om i Sverige:

Skärmavbild 2021-02-09 kl. 15.44.16.png
Skärmavbild 2021-02-02 kl. 20.23.22.png
Läkare usk.jpg
Uppro stoppa försämringar.jpg
600 sjukhusläkare Sahlgrenska.jpg
700 läkare PV.png
Allas rätt till lika vård.jpg
Skamgrän, Skaraborg.png
Skärmavbild 2021-02-02 kl. 20.35.19.png
Solrosupprop. En annan vård är möjlig.pn
Läget inom PV helt orimligt.jpg
Zarenba DN 1.png
Patientens pris.png
Skärmavbild 2021-02-02 kl. 21.10.06.png

2019 Upprop i Västmanland: "Uppror mot Region Västmanland"

    Distriktsläkarföreningen i Västmanland genom 135 allmänläkare (90 % av regionens primärvårdsläkare) krävde att riktade statsbidrag till

    primärvården om 100 miljoner kr betalas direkt till primärvården före årets slut. Läkarna krävde att primärvården inte längre belastas med

    kostnaden för nätläkarbesök tills dess att förslagen i Göran Stiernstedts utredning om digifysiska vårdval är genomförda.

    Artikel i Dagens Medicin 201129 Klicka här

2019  Sjukvårdsupprop i Stockholm

    Efter de omfattande varslen på Stockholms akutsjukhus startades ett upprop av yrkesverksamma inom vården.

    Tusentals personer har engagerats. Artikel i Dagens Nyheter 191128   Klicka här

    Sjukvårdsuppropets hemsida   Klicka här

2019  Upprop: Låt underläkare arbeta som underläkare

    Sveriges läkarförbund student har startat ett upprop som protest mot att underläkare anställs som sjuksköterskor.

    Artikel i Läkartidningen 190509   Klicka här

2019  Upprop om att stoppa försämringarna i vården

    Två sjuksköterskor har startat ett upprop för att stoppa försämringarna i vården. Uppropet vänder sig till

    regionråd, kommunalpolitiker, beslutsfattare och nationella politiker ansvariga för fördelning av resurser till

    hälso- och sjukvård. Artikel i Framtidens karriär sjuksköterska 190321   Klicka här

2019  Upprop på Sahlgrenska universitetssjukhuset

    Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och överlämnat det till sjukhus  

    och regionledning. Artikel i Läkartidningen 190103   Klicka här

2018  Upprop för bättre primärvård

    Artikel "Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa"på Dagens Nyheter Debatt 180927

    skriven av 727 primärvårdsläkare   Klicka här

2018  Upprop "Vi vårdar alla"

    Uppropet har undertecknats av 4 000 personer och 22 000 medlemmar i en Facebook-grupp. 

    Artikel "Upprop för allas rätt till lika vård" i Läkartidningen 180906   Klicka här

2018  "Läkare i upprop mot ledningen 

    15 läkare från Ortopedavdelningen på Skaraborgs sjukhus protesterade mot sjuksköterskebrist, för få

    operationssalar och patientosäker vård. Artikel "Balanserar på skamgränsen"i Expressen 180626   Klicka här

2018  Upprop till Socialministern för avveckling av New Public Management inom hälso- och sjukvården

    Facebookgrupp   Klicka här

2016-2018  ”Solrosuppropet”: Slut på rean – en annan vård är möjlig” 

    Landsomfattande manifestation om vård publicerad 160903   Klicka här

2016   Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt

    Artikel i Svenska Dagbladet "Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa" 160816 undertecknad av 81 läkare

    och vårdpersonal på 20 orter i Sverige   Klicka här

2013  ”Läkaruppropet”  

    Uppropet ledde till knappt 10 000 namnunderskrifter. Artikel "Läkarupprop för en bättre sjukvård" i Läkartidningen 130619  Klicka här.

    Inspirerades av journalisten Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter och hans bok "Patientens pris" senare samma år. 

    Här är Zarembas fyra artiklar i Dagens Nyheter  130217   130220   130225   130303

 

 

2011  Vårdupproret - patienterna är i fara

    Facebook-grupp som protesterar mog nedskärningarna inom sjukvården   Klicka här