top of page

Jag har en omfattande erfarenhet av undervisning för en rad olika vårdyrkesgrupper, fr.a. inom mina specialområden, multisjujklighet och klinisk nutrition:  

 

  • Läkare

  • Sjuksköterskor

  • Fysioterapeuter

  • Dietister

  • Arbetsterapeuter

  • Undersköterskor

  • Socionomer

Undervisningen och träning har bl.a. avsett föreläsningar, föredrag, workshops, case-seminarier, laborationer. 

 

Har föreläst nationellt och internationellt för många olika grupper,

både inom och utom den direkta sjukvården. 

Har publicerat en rad artiklar om undervisning och träning inom

sjukvården; se länken "Publikationer", underlänk "Utbildning". 

Jag åtar mig gärna undervisningsuppdrag inom mina specialområden, multisjujklighet och klinisk nutrition. 

FsbN-CmWjAraRbFk_ZR4oAt6D5M.jpg

Online kurs - "Multisjuklighet hos äldre"

I samarbete med John Terlinder i Jönköping och hans företag Medster AB har jag organiserat

en online kurs om "Multisjuklighet hos äldre". Kursen beskrivs nämare på följande länk.

bottom of page