Publikationer

Här finns mina och mina medarbetares publikationer i

form av vetenskapliga rapporter rapporter, böcker och populärvetenskapliga artiklar.

 

Artiklarna om multisjuklighet"har sorterats på sju delområden.  

Klicka på länkarna till vänster för att komma till respektive område.