top of page

Mitt arbete för att försöka förbättra sjukvården

 

Jag har sedan många år arbetat systematiskt för att bidra till att utveckla och förbättra sjukvården som system och har använt en rad strategier för detta:

måne.jpg
pappa.jpg

Kommentarer till de olika punkterna i figuren ovan

• Kliniskt arbete

Kliniskt arbete och "role modeling", där jag försökt och försöker vara ett föredöme angående klinisk noggrannhet, pedagogik, bemötande och servicemidedness. 

• Undervisning

Undervisning och träning av läkare och många andra vårdyrkesgrupper under såväl grundutbildning, specialistutbildning

som fortbildning. Varit lärare vid en rad olika vårdutbildningar på Karolinska Institutet mellan 1988-2007, därefter professor i geriatrik på Örebro universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och Sophiahemmets Högskola i Stockholm. 

• Journalutveckling

Har i samarbete med flera datorföretag utvecklat en protoyp för ett nytt jorunalsystem kallat "Interaktivt hälsoanalyssystem"

med fokus på överblick, relationsanalys och sammanhang genom grafisk visualisering (se länken "Vision" och "Journal").
Detta system är idealiskt för undervisning av läkare och andra vårdyrkesgrupper. All teknik för systemets funktioner är färdigutvecklad sedan länge. 

• Artiklar

- Vetenskap: Jag har skrivit ett stort antal artiklar, rapporter, utredningar och flera böcker med FoU-fokus på högrelevanta frågställningar för i första hand äldre personer med komplexa hälsoproblem, fysiska funktionsnedättningar och undernäringstillstånd (se länken "Publikationer"). 

- Populärvetenskap: Jag har noterat att vetenskapliga artiklar tyvärr knappast har någon effekt alls på sjukvårdens organsiation och styrning. Sedan många år har jag därför lagt alltmer kraft på att skriva korta artiklar med fokus på sjukvårdens former/förutsättningar för vård i form av debattartiklar, ledare och kolumner i såväl fackpress som allmänna massmedia,

där jag vinnlagt mig om tydlighet, pedagogik och visualisering av olika frågor (se länken "Publikationer"). 

Har varit chefredaktör för tidningen Svensk Geriatrik sedan 2014, där jag bl.a. skrivit ledare i varje nummer. 

 

• Utredningar/rapporter

- Medverkat i flera statliga utredningar och skrivit en rad rapporter för olika myndigheter. Varit ordförande för flera rapporter inom Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). 

- Skrivit flera rapporter för bl.a. regioner (tidigare landsting), kommuner, pensionärsföreningar (både SPF och PRO. 

Specialitetsföreningar

Styrelseordförande för två specialitetsföreningar inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund:

- Svensk Geriarisk Förening 2000-2005

- Svensk Förening för Klinisk Nutrition sedan 2013 med några års uppehåll. 

• Samarbeten nationellt

Samarbetat med en rad olika organisationer för att sprida kunskap om behovet att reformera sjukvården; här är ett urval: 

- Svenska Läkaresällskapet

- Sveriges Läkarförbund

- Alla svenska universitet och ett antal högskolor

- Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SSL).

- Politiker, såväl ett antal regionfullmäktige och kommunala nämnder som politiska partier och enskilda politiker på både nationell, regional och kommunal nivå. 

- Tjänstemän i regioner och kommuner på olika nivåer

- Chefer på olika nivåer inom den direkta sjukvården

- Landstingsrevisorer

- Patientföreningar

- Anhörigföreningar

- Pensionärorganisationer, fr.a. Sverige Pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

- Företaget SilverLife AB

- 1,6/2,6 miljonersklubben

- Studieförbund

- Organiserat och varit moderator för många nationella möten och konferenser. 

• Samarbeten internationellt

Delansvarig får två stora internationella kongresser i Sverige:

- Berzelius-sympoiset "Personalized Geriatric Medicine" på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm 2014

- 17:e Nordiska kongressen i gerontologi i Stockholm 2004

- Föreläsare vid en rad internationella konferenser/möten inom geriatrik/äldrevård och nutrition i USA, Japan, Sydkorea, Indien, England, Skottland, Frankrike, Spanien, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Lettland, Norge, Danmark, Finland.

Annons.png
bottom of page