Delproblem i sjukvården

Här anges ett antal delproblem inom sjukvården, samt en central orsak.

Problem i sjukvården.jpg
Bockar hemsidan.jpg