top of page

Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården - läkare för medicinska styrningsprinciper

 

Nätverket bildades 2016 och har för närvarande drygt 200 läkare

från en rad olika medicinska specialiteter över hela landet.

På Nätverkets hemsida, ligger publikationer, videoinspelningar från

flera möten på Läkaresällskapet och övrig information.

Manifestet är publicerat i både Läkartidningen och i Sjukhusläkaren,

se även nedan.

Manifest sjukvården.001.jpeg
Nätverket för olämplig styrning rund.

Läs mer i Dagens medicin här:

Screen Shot 2020-12-16 at 02.10.34.png

Läs mer i Svenska läkare sällskapet här:

Screen Shot 2020-12-16 at 01.55.11.png
bottom of page