top of page
medster.png

- Multisjuklighet hos äldre

En systematisk metod
I kursen lär geriatrikern Gunnar Akner ut en metod för systematisk analys och handläggning av multisjuklighet och skörhet som förbättrar möjligheten för dig att göra en holistisk och individuell bedömning och behandlingsplan för den multisjuke patienten på ett tidseffektivt sätt. Du får mallar och material att ladda ned som du kan använda i din vardag.

Öka förståelsen för vårdens organisation
Kursen går igenom vårdens former och hur de påverkar vår möjlighet att ge eller inte ge optimal vård till de multisjuka äldre. Har du förståelse för systemet, så blir det mycket lättare för dig att optimera vården av den multisjuke äldre.

Kurslitteratur
Du tillgång till en elektronisk version av boken “Multisjuklighet hos äldre” (red Gunnar Akner) samt ett kapitel i Oxford Textbook of Geriatric Medicine 2018. ”Personalized medicine for older adults”,. (Gunnar Akner)

 

Vem riktar kursen sig till?
Kursen riktar sig till alla läkare och sjuksköterskor som arbetar med multisjuka patienter, särskilt inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, och internmedicin med dess grenspecialiteter. Kursen kan även vara relevant för andra vårdyrkesgrupper och för yrkesgrupper utanför vården för att få en bild av den komplexitet som råder.

Smakprov av kursens uppbyggnad och innehåll

bottom of page