top of page
Skärmavbild 2020-12-18 kl. 16.07.19.png

Akner G, Wikström AC, Gustafsson JÅ. 

Subcellular distribution of the glucocorticoid receptor and

evidence for its association with microtubules. 

J Steroid Biochem Molec Biol 1995; 52: 1-16     pdf

 

Akner G, Wikström AC, Strömstedt PE, Stockman O, Gustafsson JÅ, Wallin M. 

Glucocortocoid receptor inhibits microtubule asembly in vitro. 

Mol Cell Endocrinol 1995; 110: 49-54     pdf

 

Cintra A, Akner G, Convenas R, de León M, Wikström AC, Agnati LF, 

Gustafsson JÅ, Fuxe K. 

Immunocytochemical studies on glucocorticoid receptor. 

In: Methods in neurosciences. Vol 22: Neurobiology of steroids. 

Eds: de Kloet ER, Sutano W. Academic Press San Diego 1994     pdf

 

Akner G, Wikström AC, Mossberg K, Sundqvist KG, Gustafsson JÅ. 

Morphometric studies of the localization of the glucocorticoid

receptor in mammalian cells and of glucocorticoid hormone-induced effects. 

J Histochem Cytochem 1994; 42: 645-57     pdf

 

Akner G, Mossberg K, Sundqvist KG, Gustafsson JÅ, Wikström AC.

Evidence for reversible, non-microtubule and non-microfilament-dependent nuclear translocation of hsp90 after heat shock in human fibroblasts. 

Eur J Cell Biol 1992; 58; 356-64     pdf

 

Akner G, Mossberg K, Wikström AC, Sundqvist KG, Gustafsson JÅ. 

Evidence for colocalization of the glucocorticoid receptor with cytoplasmic microtubules in human gingival fibroblasts, uring two different monoclonal anti-GR antibodies, confocal laser scanning microscopy and image analysis. 

J Steroid Biochem Molec Biol 1991; 39: 419-32     pdf

 

Brönnegård M, Arner P, Hellström L, Akner G, Gustafsson JÅ. 

Glucocorticoid receptor messenger ribonucleic acid in different regions of human adipose tissue.

Endocrinology 1990; 127: 1689-96     pdf

 

Akner G, Sundqvist KG, Denis M, Wikström AC, Gustafsson JÅ. 

Immunocytochemical localization of glucocorticoid receptor in human gingival fibroblasts and evidence for a colocalization of glucocorticoid receptor with cytoplasmic microtubules. 

Eur J Cell Biol 1990; 53: 390-401     pdf

 

Wikström AC, Denis M, Akner G, Bakke O, Gustafsson JÅ. 

The association of the glucocorticoid receptor with Mr 90,000 heat shock protein and tubulin. 

In: The steroid/thyroid hormone receptor family and gene regulation.

Birkhäuser Verlag Basel 1989, pp. 41-53     pdf     

Medicine doktorsavhandling (PhD-thesis) Gunnar Akner

 

"Localization of glucocorticoid receptor (GR) and heat shock protein

Mr 90,000 in mammalian cells".

 

PhD dissertation at Karolinska Institutet in Stockholm May 1993. 

 

Supervisors: Collaboration between:  

 

• Dept. of Medical Nutrition   

- Associate professor Ann-Charlotte Wikström

- Professor Jan-Åke Gustafsson (head)

 

• Dept. of Clinical Immunology

Associate professor Karl-Gösta Sundqvist

 

Abstract of thesis:  Click here

shapeimage_2.png

Cellbiologi

 

Här är mina tidigare mer klinisk forskningsrapporter där min utgångspunkt började, innan jag förstod hur gamla alla gamla blev och naturligtvis blev mer intresserad av dem.

Här finns även min avhandling från 1993 klicka här

Fästpunkt 1

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
bottom of page