top of page
Fästpunkt 1

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Klinisk nutrition

Stene C, Akner G för styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Nödvändigt att reformera läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition. 

Läkartidningen 220413     pdf

Akner G.

Landstingens utbildningar i samtal om matvanor är otillräckliga

och troligen ineffektiva.

Dagens Medicin 180315     pdf

Akner G.

Skattning av risk för undernäringstillstånd.

Svensk Geriatrik 2017; nr 2: 22-3     pdf

 

Akner G. 

Nutrition hos 'sköra', äldre personer.

Svensk Geriatrik 2016; nr 3: 30-35     pdf

 

Akner G, Rothenberg E. 

Multisjuka och bräckliga äldre. 

I boken: Mat och hälsa. En klinisk handbok, sid 105-8. Studentlitteratur 2015     länk

 

Akner G.

Klinisk nutrition har svag ställning i vårdsystemet. 

Äldre i Centrum 2015; nr 1: 15-7     pdf

 

Engelheart S, Akner G. 

Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home.

J Nutr Health Aging 2015, 2015; 265-72     pdf

Supplementary material: Figures 1-4 in the article as well as figures 5-8 (cited in the article, but not published) may be found in colour on the following link:     pdf   

 

Akner G. 

Undernutritionstillstånd vid KOL.

In: Kapitel i lärobok: KOL. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sid 497-508. Ed. Kjell Larsson.

Studentlitteratur 2014     länk

 

Akner G, Engelheart S. 

Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition.

Läkartidningen 2013; 110: CHUE    pdf

Engelheart S, Akner G. 

Rapport: Äldre personers biståndsbeslut för vård och omsorg i Örebro kommun med fokus på mat, måltider och nutrition.  

Februari 2013     pdf

Lammes E, Rydwik E, Akner G. 

Effects of nutritional intervention and physical training on energy intake, resting metabolic rate and body composition in frail elderly. A randomised, controlled pilot study.

J Nutr Health Aging 2012; 16: 162-7     pdf   

Engelheart S, Grell U, Edlund R, Akner G. 

Rapport: Matlådor till pensionärer i Örebro län. Pilotstudie med kartläggning och provsmakning i tolv kommuner.

November 2012     pdf

Akner G, Ellegård L. 
Klinisk nutrition bör återinföras som medicinsk specialitet. 

Läkartidningen 2011; 108: 1770     pdf

Akner G, Engelheart S. 

Rapport: Inventering av särskilt boende Backagården i Örebro kommun hösten 2010:
Mat – måltider – hälsotillstånd.

Februari 2011     pdf

Akner G och 23 medförfattare 

Satsa mer på att förebygga ohälsan

Göteborgsposten 110918     pdf

Akner G, Engelheart S. 

Rapport: Inventering av Björkhaga servicehus i Hällefors våren 2010: 

Mat – måltider – hälsotillstånd. 

December 2010     pdf

 

Lammes E, Törner A, Akner G.

Nutrient density and variations in nutrient intake with changing energy intake in multimorbid nursing home residents. 

J Hum Nutr Diet 2009; 22: 210-18     pdf

Akner G.

Pilotstudie på 100 diabetiker duger som första test av kostbehandling. 

Dagens Medicin 080327     pdf

 

Akner G.

Vi måste skapa en vetenskaplig debatt kring kostråd och folkhälsoproblem.  

Dagens Medicin 071121     pdf


Akner G.

Klinisk nutrition – stora uppgifter kräver kraftsamling.

Läkartidningen 2007; 104: 3294-6     pdf

 

Lammes E, Akner G. 

Repeated assessment of energy and nutrient intake in 52 nursing home residents. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 222-30     pdf

 

Lammes E, Akner G. 

Resting metabolic rate in elderly nursing home patients with multiple diagnoses. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 263-70    pdf

 

Engelheart S, Lammes E, Akner G. 

Elderly persons´ meals. A comparative study between elderly living in residential home and frail self-managing elderly people. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 96-102     pdf

 

Akner G. 

Orsaker till mat- och nutritionsproblem inom äldrevården samt förslag till utveckling och förbättringsarbete. 

Nordisk Geriatrik 2006; nr 4: 36-41     pdf

 

Akner G. 

Bedömning och behandling av nutritions- och undernutritionstillstånd inom äldrevården. 

Nordisk Geriatrik 2006; nr 4: 24-34     pdf

 

Akner G

Kvalitetssäkring av mat och måltider inom äldrevården. 

Nordisk Geriatrik 2006; nr 4: 18-22     pdf

Akner G. 

Förslag till utveckling och förbättring av mat- och näringsproblem inom äldrevården. 

Artikel 9 i Socialstyrelsens artikelserie 'Mat för äldre - inom vård och omsorg' 

Publicerad på Socialstyrelsens hemsida i september 2006    pdf

 

Akner G. 

Bedömning och behandling av nutritions- och undernutritionstillstånd inom äldrevården.

Artikel 8 i Socialstyrelsens artikelserie "Mat för äldre - inom vård och omsorg' 

Publicerad på Socialstyrelsens hemsida i augusti 2006     pdf

Akner G. 

Kvalitetssäkring av mat och måltider inom äldrevården. 

Artikel 7 i Socialstyrelsens artikelserie "Mat för äldre - inom vård och omsorg' 

Publicerad på Socialstyrelsens hemsida i juni 2006     pdf 

 

Akner G. 

Undernäringstillstånd vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

In: Kapitel i lärobok: KOL. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Ed. Larsson K 

Studentlitteratur, 1:a upplagan publicerad 2006

Engelheart S, Lammes E, Akner G

Rapport: Inventering av matproduktion, matleverans, näringsinnehåll och måltider på omvårdnadsboendet, Seniorstaden Hallen i Solna våren 2005. 

Utgiven 2005     pdf

Larsson J, Akner G, Bosaeus I, Cederholm T, Essén P, Ljungqvist O, 

Rothenberg E, Ödlund Olin A. 

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg.

Publicerad av Dietisternas Riksförbund, Nutritionsnätet för sjuksköterskor, 

Svensk Förening för Klinisk Nutrition, SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 2004     pdf
 

Akner G, Flöistrup H. 

Individual assessment of intake of energy, nutrients and water in 54 elderly multidiseased nursing-home residents. 

J Nutr Health Aging 2003; 7: 2-12     pdf

 

Akner G. 

Undernäringstillstånd.

In: Kapitel i SBU-rapporten: Evidensbaserad äldrevård. En inventering av det vetenskapliga underlaget.

Kapitel 17, sid 257-264

SBU 2003     pdf

Lammes E, Akner G

Rapport: Uppföljning av ´Kvalitetskrav för kost som serveras till äldre´ i Sundbybergs stad. Redovisning av situationen på Östergården våren 2002. 

Utgiven 2003     pdf

Kangas H, Strand S, Lammes E, Willén E, Akner G

Kvalitetskrav gällande kost som serveras till äldre. Reviderad version 2002. 

Antagen av Sundbybergs Stads Äldre- och omsorgsnämnd 020514. 

Reviderad och utökad version av de kvalitetskrav som antogs 970522

Utgiven 2002     pdf

 

Akner G, Lammes E, Rydwik E, Engelheart S. 

Rapport från en enkätstudie kring näringsfrågor och fysisk aktivitet till alla personer över 75 år i Solna Stad sommaren 2002.

Samarbete med Solna stad. Slutrapport  2002   pdf

Akner G, Strand S. 

Nutrition inom kommunal äldreomsorg. Kvalitetskrav för äldrekost. 

Scand J Nutr 1998; 42: 87-8     pdf

Kangas H, Strand S, Akner G

Kvalitetskrav gällande kost som serveras till äldre. 

Antaget enhälligt av Sundbybergs politiska äldre- och omsorgsnämnd 1997. 

Kvalitetskraven har publicerats i sin helhet som bilaga i Svenska Kommunförbundets bok ”Kommunala driftentreprenader”. 

Författare Hallgren T, Hilborn I, Sandström L.  

Utgiven 1997     pdf

 

Akner G.

Begreppet tandhälsa blir munhälsa. Näringslärans betydelse ökar alltmer. 

Tandläkartidningen 1994; 86: 1184-5     pdf

download-1.jpg
bottom of page