top of page

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
Undern_fullbredd.jpg

Utbildning

Akner G. 

Framtida efterfrågan och behov av geriatrik kompetens: Hur säker är kalkylen? 

Svensk Geriatrik 2016; nr 4: sid 6     pdf

Här är två kompletterande figurer som belyser den stora heterogeniteten

beträffande antalet läkare per capita i olika länder respektive antalet

geriatriska vårdplatser per capita i de olika landstingen (regionerna)     pdf

Akner G.

Ny målbeskrivning för läkares specialistutbildning i geriatrik.

Svensk Geriatrik 2015; nr 3: 22-4     pdf

Akner G. 

Kan man ta ett kliniskt ansvar för äldre multisjuka

utan utbildning och träning i geriatrik? 

Svensk Geriatrik 2015; nr 3: 6      pdf

 

Akner G.

Sjukvården försummar att vara en lärande organisation.

Sjukhusläkaren 2014; nr 2: 25     pdf

 

Akner G, Rundgren Å, Gustafson Y. 

Ofattbar okunskap om äldre hälsoproblem.
Göteborgsposten 120326     pdf

 

Axelsson J, Elmståhl S, Akner G.

Geriatrik är ett försummat ämne i svensk läkarutbildning. ”Äldreparadoxen” kräver rejäl satsning. 

Läkartidningen 2006; 103: 3361-5     pdf

Akner G. 

Behov av geriatrisk kompetens inom äldrevården. 

Nordisk Geriatrik 2005; nr 4: 48-49     pdf

 

Akner G. 

Geriatrik: ”Äldre” och ”adekvat utbildning i geriatrik”. 

Nordisk Geriatrik 2004; nr 2: 74     pdf

Akner G, Rundgren Å. 

Artiklar och ämnesval i Nordisk Geriatrik 1998-2003. 

Nordisk Geriatrik 2004; nr 1: 6-11     pdf

Akner G. 

Reflexioner inför Geriatrikdag 2003.

Nordisk Geriatrik 2003; nr 3: 77     pdf

 

Akner G, Bosaeus I, Forsum E, Thesleff P. 

Diagnostiskt prov i klinisk nutrition för läkarstuderande. Provresultat visar att utbildningen i klinisk nutrition måste förbättras. 

Läkartidningen 2001; 98: 2604-10     pdf

 

Akner G. 

Utbildning i klinisk nutrition. Läkarutbildningen. 

Kapitel i Socialstyrelserapport 2000:11: Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. 

Socialstyrelsen 2000, sid 78-82     pdf

 

Akner G. 

Medical core curriculum.

Clin Nutr Metab. ESPEN-congress Educational supplement 1999; 127-9     pdf

 

Akner G, Bosaeus I, Thesleff P. 

Utbildningsbok för specialistutbildning i klinisk nutrition. 

Jag var ordförande i den arbetsgrupp inom Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) som skrev förslaget som antogs enhälligt av föreningens årsmöte 1998. 

Den slutliga Utbildningsboken gavs ut i augusti 1999     pdf

 

Akner G. 

Utredning. ´N-märkning´ vid KI – del II (N = nutrition). Lärarnas bedömning av N-relaterade delar av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet 1997-1999. 

Rapport till KI:s Programkommitté för läkarutbildning i samarbete med alla 11 kurskommittéerna vid KI     pdf

 

Akner G, Andersson H, Forsum E, Hallmans G, Thesleff P, Vessby B. 

Nationellt dokument i klinisk nutrition. Utvecklingsarbete för förbättring av läkarnas grundutbildning.

Läkartidningen 1997; 94: 1731-3     pdf

 

Akner G, Bäck M. 

Nutritionsrelaterade moment under läkarutbildningen vid KI 

Läkartidningen 1997; 94: 1733-9     pdf

 

Akner G, Bäck M, Eriksson S, Finkel Y, Hellénius M-L, Lindgren JÅ, Mossberg T, Sjöstrand A. 

Förslag till Lokalt bascurriculum i klinisk nutrition för Karolinska Institutet. 

Detta är ett måldokument för läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition vid KI framlagt för Programkommittén för läkarutbildning vid Karolinska Institutet 970330. Förslaget togs fram av KI:s referensgrupp för klinisk nutrition där jag är ordförande och koordinator. Förslaget bygger på ”Nationellt bascurriculum i klinisk nutrition för läkarutbildningen”     pdf

 

Akner G. 

Utredning: ´N-märkning´ (N = nutrition) av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet 1995/96.

Rapport till KI:s Programkommitté för läkarutbildning i samarbete med Medicinska Föreningen samt 11 dagboksskrivande studenter från vardera av den 11 terminer långa grundutbildningen     pdf

 

Akner G. 

Resultat av diagnostiskt prov i klinisk nutrition för medicine studerande på T11 under vt 1996 vid Karolinska Institutet.

Rapport till KI:s Programkommitté för läkarutbildning 1996     pdf

 

Asp NG, Akner G, Forsum E, Hådell K, Laser Reuterswärd A, Wersäll J.

Bascurriculum i klinisk nutrition för läkarutbildningen. 

Scand J Nutr 1996; 3: 134-5     pdf

 

Akner G, Asp NG, Forsum E, Hådell K, Laser Reuterswärd A, Wersäll J. 
Näringsläran syns inte i läkarutbildningen 

Läkartidningen 1995; 92: 4347-8     pdf

 

Asp NG, Akner G, Forsum E, Hådell K, Laser Reuterswärd A, Wersäll J.
Näringslära i läkarutbildning under förändring. 

Scand J Nutr 1995; 39: 123-4

 

Asp NG, Akner G, Forsum E, Hådell K, Laser Reuterswärd A, Wersäll J. 
Näringslära i svensk läkarutbildning. 

Nord Med 1995; 110: 292-3     pdf

 

Akner G. 

Utredning av näringslära i läkarutbildningen i Sverige 1994. 

Appendix till Livsmedelsverkets Rapport 13/95, Mat och hälsa i svenska utbildningar 1994 (12 sidor)     pdf

bottom of page