PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

Rapporter SBU

 

Jag var ordförande för nedanstående två rapporter utgivna av SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering). 

SBU-rapport 2003

Akner G (ordförande)

Evidensbaseard äldrevård.En inventering av det vetenskapliga underlaget. ​

 

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), publicerad 2003.

 

Hela rapporten     pdf

English version:

Geriatric care and treatment. A systematic compilation of existing scientific literature.

Report from the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. 

Published 2003     pdf

SBU-rapport 2014

Akner G (ordförande)

Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk litteraturöversikt. 

 

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), publicerad 2014.

 

Hela rapporten     pdf

Mobil          +46 (0)70 620 48 46

Epost          akner.gunnar@gmail.com

Hemsida     www.gunnar-akner.se

Blogg          www.aknerblog.wordpress.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon