top of page

PUBLIKATIONER

 

MULTISJUKLIGHET

BOK

KLINISK NUTRITION

 

VÅRDORGANISATION

SOCIALSTYRELSEN
 

SBU RAPPORT

UTBILDNING

NEUROPYSKIATRI

 

CELLBIOLOGI

Rapporter SBU

 

Jag var ordförande för nedanstående två rapporter utgivna av SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering). 

Skärmavbild 2021-01-06 kl. 18.02.05.png

SBU-rapport 2003

Omslagssida_Evidensbaserad_äldrevård.png

Akner G (ordförande)

Evidensbaseard äldrevård.En inventering av det vetenskapliga underlaget. ​

 

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), publicerad 2003.

 

Hela rapporten     pdf

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

English version:

Geriatric care and treatment. A systematic compilation of existing scientific literature.

Report from the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. 

Published 2003     pdf

SBU-rapport 2014

Omslagsbild_Kosttillägg_undernärda_äldre

Akner G (ordförande)

Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk litteraturöversikt. 

 

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), publicerad 2014.

 

Hela rapporten     pdf

bottom of page