top of page
DIAGNOSTIK

Multisjuklighet

 

Artiklarna om multisjuklighet hos äldre personer har sorterats under sju underrubriker. Klicka på respektive rubrik nedan för komma dit. 

Många av artiklarna är skrivna för internationell publik och alltså på engelska. För att enkelt navigera på sidan använd menyer nedan:

mediciner.jpg

 DIAGNOSTIK 

Akner G.

Critical appraisal of the concept frailty: Rating of frailty in elderly people has weak scientific basis and should not ne used for managing individual patents. 
Aging Dis publicerad online 220509     pdf
 

Akner G.

Använd inte skörhetsskattning för handläggning på individnivå. Evidensläget för skattning av skörhet är mycket svagt –
kan användas för att få grovt underlag på gruppnivå
.
Läkartidningen 2021;118:20210     pdf
 

Akner G.

Stort behov av ökad klinisk precision i sjukvården - kräver ny typ av medicinsk journal.

Dagens Medicin 200330     pdf

Probert N, Lööw A, Akner G, Wretenberg P, Andersson ÅG. 
A comparison of patients with hip fracture, ten years apart: Morbidity, malnutrition and sarcopenia

J Nutr Health Aging 2020; 24: 870-7     pdf

Akner G.

Molekylär versus klinisk precisionsmedicin. 

Svensk Geriatrik 2020; nr 1: sid 4     pdf

Akner G. 

Personalized medicine for older adults. 

In: Oxford Textbook of Geriatric Medicine, 3rd edition, chapter 172. 

Eds: Michel JP, Beattie BL, Martin F, Walston JD. 

2018; pp 1325-33     pdf

Akner G.

Vi behöver läkare som har helhetsansvar för patienter.

Dagens Nyheter Debatt 180723     pdf

Akner G.

Omvänd relation mellan komplexitet och läkartid i primärvården. 

Svensk Geriatrik 2018; nr 3: sid 6     pdf

Akner G.

Integrerat medicinskt ansvar över tid.

(vertikala ansvar för de 21 olika vårdyrkesgrupperna med legitimation måste kompletteras med ett horisontellt medicinskt ansvar över tid)

Svensk Geriatrik 2018; nr 2: sid 6     pdf

Akner G. 

Forskning och medicinskt ansvar vid multisjuklighet och komplexa hälsoproblem.

(T-modell).

Svensk Geriatrik 2018;  nr 1: sid 6     pdf

Akner G. 

Vad innebär ”Helhetssyn”? Avgörande för integrerad vård eller fåfäng dröm utan praktiska förutsättningar?

Svensk Geriatrik 2017; nr 4: sid 6     pdf 

 

Akner G.

Skattning av risk för undernäringstillstånd.

Svensk Geriatrik 2017; nr 2: 22-3     pdf

Akner G.

Multidomän-analys av multisjuka äldre personer måste baseras på sedvanlig medicinsk analys och får inte ersättas av skattningsskalor.

Svensk Geriatrik 2017; nr 2: sid 6    pdf

Akner G, Larsson K

Undernutrition state in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

A critical appraisal on diagnostics and treatment

Resp Med 2016; 117: 81-91     pdf

Akner G. 

Stor brist i lagstiftningen att ingen är skyldig att ta ett samlat medicinskt ansvar för patientens vård.

Sjukhusläkaren 2016; 5: sid 50     pdf

Akner G. 

Medicinskt ansvar för komplexa hälsoproblem.

Svensk Geriatrik 2016; nr 3: sid 6     pdf

Engelheart S, Akner G. 

Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home.

J Nutr Health Aging 2015, 19; 265-72     pdf

Supplementary material: Figures 1-4 in the article as well as figures 5-8 (cited in the article, but not published) may be found in colour on the following link:     pdf

Akner G.

Tid för klinisk analys.

Sjukhusläkaren 2015; nr 1: sid 34     pdf

Akner G, Rothenberg E. 

Multisjuka och bräckliga äldre. 

i boken: Mat och hälsa. En klinisk handbok, sid 105-8. Studentlitteratur 2015     Länk 

Akner G.

Sammanfattning av symposiet ”Personalized Geriatric Medicine” 2014. 

Svensk Geriatrik 2015; 1: 15-38     pdf

Svenska Läkaresällskapet arrangerade Berzeliussymposiet ”Personalized Geriatric Medicine” – den första internationella konferensen i geriatrik – i Stockholm 20-22 augusti 2014 i samarbete med European Geriatric Medicine Society (EUGMS), Svensk Geriatrisk Förening, Karolinska Instsitutet och Vetenskapsrådet.

Under konferensen gav en rad inbjudna världsledande forskare och kliniker state-of-the-art-föreläsningar och översikter, som gav en utmärkt överblick över kunskapsläget inom geriatrik/äldrevård och de många utmaningar som föreligger. 

Akner G, Gustafson Y.

Personalized Geriatric Medicine.

Eur Geriatr Med (editorial) 2014; 5: 145-6     pdf   

Akner G. 

Geriatric care in Sweden. 

In: Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics., p. 539-42. 

Eds: Williams B, Chang A, Ahalt C, Conant R, Richie C, Chen H, Landefeld S, Yukawa M.

McGraw Hill Education, USA 2014     pdf

 

Chandrasekaran D, Andersson Å, Hindenborg M, Norlin R, Akner G.

Development of physical performance after acute hip fracture: An observational study

in a regular clinical geriatric setting. 

Geriatr Orthop Surg Rehab

2014; 5: 93-102     pdf     

Akner G. 
Äldrevården måste bli mer proaktiv och personinriktad.

Sjukhusläkaren 2014; nr 6, sid 17   pdf

Akner G. 
Back to basics. 
Sjukhusläkaren 2014; nr 1: sid 35     pdf

Akner G, Gustafson Y. 

Geriatriken behöver skifta fokus – från sjukdom till person.

Läkartidningen 2014; ;104:CYIC     pdf

 

Akner G. 

Kroniska sjukdomar leder till komplexa hälsoproblem som kräver komplexa lösningar. 

Sjukhusläkaren 2014; nr 3, sid 33     pdf

Akner G, Gustafson Y, Metzner C. 

”Personalized Geriatric Medicine” - Personcentrerad geriatrik.​

Svensk Geriatrik 2014; nr 2: 35     pdf

Akner G.

Frailty and multimorbidity in elderly people: A shift in management approach. 

Clin Geriatr

2013; 21: published online 130923     pdf  

 

Akner G.
Angriper vi rätt risker?

Sjukhusläkaren 2013; nr 4: sid 6     pdf

van De Glind E, Stott D, Hooft L, Akner G, De Rooij S,. van Munster B.
Evidence-based medicine in geriatrics.

Eur Geriatr Med 2012; 3: S14-5     pdf    

 

Akner G.

Multisjuklighet hos äldre personer.

Bok: Äldres hälsa: Ett sjukgymnastiskt perspektiv.

Redaktör: Elisabeth Rydwik. 

2012; sid 367-82. Förlag: Studentlitteratur     Länk

Akner G. 

Bräcklighet och multisjuklighet. Nödvändigt att flytta fokus från handläggning av isolerade sjukdomar till multipla hälsoproblem inom en individualiserad, integrerad och målstyrd process över tid. 
Svensk Geriatrik 2012; 1: 7-12     pdf

Sederholm M, Johansson O, Sjögren P, Charles A, Dellert K, Lindfors L, Rundgren Å, Akner G, Olsson KE, Persson C. 

Bristande tandhälsa hos äldre - en mänsklig tragedi. 

Dagens Nyheter Debatt 110112   pdf

Akner G. 

Bräckligt åldrande och multisjuklighet drabbar allt fler. Fokus måste flyttas från isolerade sjukdomar till komplexa hälsoproblem.

Läkartidningen 2010; 107: 2707-11     pdf

Akner G. 

Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas. Med DBU-metod tillämpad vid äldrevårdscentral kan behandling utvärderas. 

Läkartidningen 2005; 102: 758-65     pdf

Lammes E, Törner A, Akner G.

Nutrient density and variations in nutrient intake with changing energy intake in multimorbid nursing home residents. 

J Hum Nutr Diet 2009; 22: 210-18     pdf

Törner A, Odar-Cederlöf I, Kallner A, Akner G. 

Renal function in community-dwelling frail elderly. Comparison between measured and predicted glomerular filtration rate in the elderly and propsal for a new cystatin C-based prediction equation. 

Aging Clin Exp Res 2008; 20: 216-25     pdf

Rydwik E, Karlsson C, Frändin K, Akner G.

Muscle strength testing with one repetition maximum in the arm/shoulder for people aged 75+ - test-retest reliability.

Clin Rehab 2007; 21: 258-65     pdf

Lammes E, Akner G. 

Repeated assessment of energy and nutrient intake in 52 nursing home residents. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 222-30     pdf

Lammes E, Akner G. 

Resting metabolic rate in elderly nursing home patients with multiple diagnoses. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 263-70    pdf

Rydwik E, Frändin K, Akner G. 

Physical training in institutional elderly people with multiple diagnoses - a controlled pilot study.

Arch Gerontol Geriatr 2005; 40: 29-44     pdf

Engelheart S, Lammes E, Akner G. 

Elderly persons´ meals. A comparative study between elderly living in residential home and frail self-managing elderly people. 

J Nutr Health Aging 2006; 10: 96-102     pdf

Akner G. 

PEG treatment: an increasing dilemma. 

Age and Ageing 2005; 34: 320–321     pdf

Akner G. 

Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas. Med DBU-metod tillämpad vid äldrevårdscentral kan behandling utvärderas. 

Läkartidningen 2005; 102: 758-65     pdf

Akner G. 

Geriatric medicine in Sweden: a study of the organisation, staffing and care production
in 2000-2001. 

Age and Ageing 2004; 33: 338-41     pdf

 

Rydwik E, Frändin K, Akner G. 

Effects of physical training on physical performance in institutionalized elderly patients (70+) 
with multiple diagnoses – a systematic review – a systematic review. 

Age Aging 2004; 33: 13-23     pdf

Akner G. 

Medicinsk kommentar: Mår de allra äldsta verkligen sämre idag? 

Läkartidningen 2004; 101: 1470-1     pdf

Akner G, Flöistrup H. 

Individual assessment of intake of energy, nutrients and water in 54 elderly multidiseased nursing-home residents. 

J Nutr Health Aging 2003; 7: 2-12     pdf

Akner G, Lammes E, Rydwik E. 

Rapport: Projekt Östergården. Forskningsstödd verksamhetsutveckling inom områdena nutrition och läkemedel inom kommunal äldreomsorg.  

Slutrapport publicerad 2002     pdf

Akner G, Cederholm T. 

Treatment of protein-energy malnutrition in chronic nonmalignant disorders. 

Am J Clin Nutr 2001; 74: 6-24     pdf

Akner G, Rössner S. 

Intramuscular ceruletide does not affect food intake in obese and non-obese human subjects. 

Appetite 1985; 6: 21-4     pdf

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
BEHANDLING
JOURNALER

 BEHANDLING 

Akner G

Överbehandling i livets slutskede - en följd av olämplig vårdorganisation.

Läkartidningen 240228     pdf

Akner G.

Patientens rätt till kvalificerad medicinsk handläggning.

I boken: God hälso- och sjukvård för äldre. Ett rättsligt perspektiv. Redaktör: Lotta Vahlne Westerhäll. 

Gleerups 2022     pdf

Akner G

Låg kvalitet på behandling med protonpumpshämmare.

Läkartidningen 220202     pdf

Akner G. 

Läkemedelsexamen räcker inte för bättre läkemedelsbehandling.

Läkartidningen 201110     pdf

Akner G.

Angeläget att höja kvaliteten på behandling med läkemedel. 

(10 faktorer som i onödan försvårar det svåra arbetet med läkemedelsbehandling)

Svensk Geriatrik 2019; nr 1: sid 6     pdf 

Akner G.

Nödvändigt att förbättra förbättringsarbetet kring läkemedel. Back to basics. 

Svensk Geriatrik 2017; nr 3: 6     pdf

Akner G. 

Kvaliteten på läkemedelsbehandling till äldre måste förbättras. 

Svensk Geriatrik 2015; nr 4: sid 6      pdf

 

Akner G (ordförande), Boström AM, Krachler B, Orrevall Y, Rundgren Å, Sahlin NE, Gyllensvärd H. 

Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk liitteraturöversikt. 

Rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), publicerad november 2014     pdf

 

Rydwik E, Frändin K, Akner G. 

Effects of a physical training and nutritional intervention program in frail elderly

people regarding habitual physical activity level and activities of daily living—A

randomized controlled pilot study.

Arch Gerontol Geriatr 2010; 51: 283-9     pdf

Rydwik E, Gustafsson T, Frändin K, Akner G

Effects of physical training on aerobic capacity in frail elderly people (75+ years). Influence of lung capacity, cardiovascular disease and medical drug treatment: a randomized controlled pilot trial. 

Aging Clin Exp Res 2010; 22: 85-94     pdf

 

Rydwik E, Lammes E, Frändin K, Akner G. 

Effects of a physical and nutritional intervention program for frail elderly people over age 75. 

A randomized controlled pilot treatment trial. 

Aging Clin Exp res 2008; 20: 159-70     pdf

 

Rydwik E, Eliasson S, Akner G.

The effect of exercise of the affected foot in stroke patients - a randomised controlled pilot trial.

Clin Rehab 2006; 20: 645-55     pdf

Westerholm B, Akner G, Fastbom J. 

Det behövs en nollvision också för säker läkemedelsbehandling. 

Dagens Medicin 060421     pdf

 

Akner G, Berglund J, Fastbom J, Olsson B, Rundgren Å, Westerholm B. 

Biverkningarna från läkemedel, rena vanvården av våra äldre. 

Dagens Nyheter (DN debatt) 051126     pdf

 

Akner G. 

Medicinsk kommentar: Läkemedelsgenomgång på distans - en tillfällig nödlösning. Inför istället mer ändamålsenlig organisation på äldreboendena! 

Läkartidningen 2005; 102: 1129-30     pdf

 

Akner G. 

Evidensbaserad behandling behövs inom äldrevården. Multibehandling av multisjuka äldre ställer stora krav på samordning.   

Läkartidningen 2003; 100: 2592-6     pdf

Akner G

Kapitel 1 ur SBU rapport: Evidensbaserad äldrevård   

Nordisk Geriatrik 2003; 3: 65-72     pdf

 

Akner G. 

Hur vet vi om vidtagna behandlingsåtgärder är effektiva? Sex perspektiv på multisjuklighet och multibehandling hos äldre. 

Läkartidningen 2002; 99: 3972-3     pdf

 

Akner G. 

Integrering istället för separation. 

Nytt om läkemedel 1996; 4: 5-7     pdf

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

 JOURNALER / DIGITALISERING 

Akner G.

Om digitaliseringar inom vården: Farliga förhoppningar om massiva besparingar.

Läkartidningen 2017; 114: EXFC     pdf     

Akner G.

Varning för aningslös digitalisering av sjukvården - två perspektiv.

Dagens Medicin 170906     pdf

 

Akner G. 
Sekretessen i fara vid aningslös digitalisering.

Dagens Medicin 170830     pdf

 

Wingstrand H, Akner G, Hansson B, Hjelmqvist B, Ingvar C, Järhult B, Petersson C, Sandberg CG, Sandberg S, Tjärnström J. 

Patienterna vet inte hur illa ställt det är.

Expressen 170807     pdf

 

Akner G. 
Behövs tystnadsplikten i hälso- och sjukvården?

Sjukhusläkaren 2013; nr 5: sid 47     pdf

 

Akner G

Visualization of evaluation and management of the `nutrition process` in individual elderly, multimorbid patients.

Abstract of oral presentation at the 5th meeting with International Academy of Nutrition and Aging (IANA) in Santa Ana Pueblo New Mexico, USA July 26-27 2010

J Nutr Health Aging 2010; 14: 502     pdf

Krakau I, Lindén F, Ståhlberg B, Akner G.  

Vårdens informationssystem vid en avgörande tidpunkt. 

Läkartidningen 2008; 105: 301-3     pdf

 

Akner G.

Stort behov av generalistorienterad analysstödjande hälsoinformation.

Läkartidningen 2007; 104: 2356-8     pdf

Etik

 ETIK 

Akner G och 63 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården​. 

SLF måste kraftfullt redovisa sin syn på etik.

Läkartidningen 200316     pdf

Akner G och 77 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården.

Läkartidningen 190311     pdf

Akner G och 68 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrnign av hälso- och sjukvården

Vården ska ledas av etik och de som kan sjukvården.

Göteborgsposten 180606     pdf

 

Akner G.

Varför gäller den etiska värdegrunden i SLL inte ledning och styrning? 

Dagens Medicin 170919     pdf

Akner G. 
När och hur får vi dö? 
Svensk Palliativ Tidskrift 2013; nr 2: 36     pdf

 

Akner G. 

Vem står i centrum för vården om inte patienten gör det?

Svenska Dagbladet, Brännpunkt 130108     pdf

 

Akner G, Beck-Friis B. 

Förbättra äldrevården. 

Sydsvenska Dagbladet 070513     pdf

 

Akner G. 

Dags att gå från ord till handling.
Replik till artikel om etik i äldrevården skriven av professor Barbro Beck-Friis artikel i Läkartidningen. 

Läkartidningen 2006; 103: 3391-2     pdf

 

Akner G. 

Medicinsk kommentar: Äldrevård måste grundas på etik. Den enskilde patientens bästa skall alltid stå i fokus. 

Läkartidningen 2006; 103: 3068-9     pdf

Akner G

The ethics of ignorance 

J Med Ethics 1995; 21: 55-6     pdf

Boende

 BOENDE 

 

Akner G. 

Kvarboendeprincipen.

Svensk Geriatrik 2016; nr 2: 6     pdf 

 

Akner G. 

Vad tycker äldre personer om ”lämpligt boende” för äldre personer? 

Svensk Geriatrik 2016; nr 1: 6      pdf

 

Ekonomi

 EKONOMI 

 

Akner G.

Kostnader för sjukvård under det sista levnadsåret. 

Svensk Geriatrik 2019; ,4 4: sid 4     pdf

Akner G.

Sjukvårdskostnaderna och hälsan är extremt ojämlikt fördelade i befolkningen.

Svensk Geriatrik 2018; nr 4: sid 6     pdf

Akner G.

Farliga förhoppningar om massiva besparingar.

Läkartidningen 171201     pdf

Akner G, Hedberg L, Martinsen J-E, Wilén U. 

Landstingsrevisorer: Stora pengar till spillo i äldrevården. 

Göteborgsposten 060522     pdf

Forksning

 FORSKNINGSMETODIK ​​

 

Akner G. 

Forskning och medicinskt ansvar vid multisjuklighet och komplexa hälsoproblem (T-modell).

Svensk Geriatrik 2018;  nr 1: sid 6     pdf

Akner G

Förslag om utveckling av forskningsmetodik kring nutritionsrelaterade problem vid komplex ohälsa

(idealiserade behandlingsrutiner)

Bilaga 5 till SBU-rapport "Kosttilläg för undernärda äldre" 2014 länk.     pdf

Akner G. 

Individinriktad forskningsmetodik - behandlingsforskning hos äldre personer.

Svensk Geriatrik 2014; nr 4: sid 6     pdf

 

Akner G, Henriksen E, Ljungström E, Jakobson S. 

Skapa möjlighet att driva klinisk forskning vid ny äldrevårdscentral. 

Dagens Medicin 050511     pdf

bottom of page