top of page

Vårdorganisation

Akner G, Hjelmqvist B, Holm H för Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården

Förstatliga universitetssjukhusen - låt sex regioner ta över all övrig vård 

Dagens Medicin 240108     pdf

 

Akner G. 

Integrerad vård - ta inspiration från aktuell utredning

Läkartidningen 230301     pdf

Akner G, Vahlne Westerhäll L. 

Vårdens system pratar olika språk

Expressen 221119     pdf

Akner G och 125 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården.

Systematiska lagbrott i styrningen av sjukvården

Svenska Dagbladet Debatt 220212     pdf

Akner G. 

Tveksamt om ‘Nationellt system för kunskapsstyrning’ kan

påverka skillnader i medicinska resultat mellan regionerna.

Dagens Medicin 201016     pdf

Akner G. 

Det är beklämmande att en grävande journalist får axla sjukvårdens ansvar. 

Dagens Nyheter kulturdebatt 201013     pdf

Akner G. 

Stora skillnader i läkartillgång per capita i olika delar av landet. 

Svensk Geriatrik 2019; nr 3: sid 4     pdf   

Akner G och 94 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

Ovetenskapliga metoder styr sjukvården

Göteborgsposten 190625     pdf

Akner G.

Skillnad mellan akuta och kroniska sjukdomar. Sjukvården är inte anpassad för personer med kroniska sjukdomar

Svensk Geriatrik 2019; nr 2: sid 6     pdf

Akner G. 

Nödvändigt att reformera sjukvården

Dagens Medicin 190514     pdf     

Akner G och 77 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

Läkartidningen 190311     pdf

Akner G.

Förslag till lösning på det bristande förtroendet mellan läkare/vårdpersonal och politiker

Dagens Medicin 180904     pdf

Akner G och 54 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Bristfälliga utredningar borde inte få styra vården

Svenska Dagbladet Debatt 180601     pdf

Akner G och 59 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Tillit förutsätter ömsesidighet mellan proffs och politiker

Göteborgsposten 180401     pdf

Akner G.

Paradoxala resultat i jämförelse av sjukvård i 11 länder

Läkartidningen 180305     pdf

Här finns tabellen och figuren i artikeln     pdf

Akner G.

Sjukvårdens kärnvärden måste bestämma framtiden

Sjukhusläkaren 2018; nr 2: sid 41     pdf

Akner G och 65 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

Läkartidningen 2018; 115: 76     pdf     

Webversion med alla författare angivna      pdf

Akner G.

Ta bort onödiga hinder som föranleder behov av samverkan

Dagens Medicin 171122     pdf

Akner G.

Paradox: Hur kan sjukvården resultat vara världsledande trots omfattande problem och brister?

Dagens Medicin 171030     pdf

Akner G och 40 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris.

(Två 10-i-topp-listor på särskilt olämpliga styrningsåtgärder från landstingen, respektive staten)

Sjukhusläkaren 170919     pdf

Akner G.

Varför gäller den etiska värdegrunden i SLL inte ledning och styrning? 

Dagens Medicin 170919     pdf

 

Akner G. 

Rapport från framtidens geriatrik och äldrevård

Läkartidningen 2017; 114: 1850-2     pdf

 

Akner G.

Kunskapsstyrning genom checklistor kan bli farlig sjukvård

Dagens Medicin 170629     pdf

Akner G och 30 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården  

Vårdkrisen är egentligen en onödig artefakt

Dagens Medicin 170426     pdf

Akner G.

Sverige ledande på värdebaserad vård

Läkartidningen 170407     pdf

Här är två tabeller och en figur som komplettering till artikeln     pdf     

Akner G och 25 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården  

Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård

Dagens Samhälle 170328     pdf

Akner G och 21 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården  

Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen

Dagens Samhälle 170315     pdf

Akner G

Socialstyrelsens kritik beror på bristande uppföljning av äldre personer

Dagens Medicin 170306     pdf

De metoder som sedan länge använts av den politiska och förvaltande ledningen för hälso/sjuk-vården kan inte lösa problemen. Frågan kan inte lösas med politiska ”satsningar” top-down, utan måste lösas  bottom-up genom en experimentell ansats i hälso/sjuk-vården, utifrån grundläggande förutsättningar för Diagnostik, Behandling/vård och Uppföljning över tid (DBU-modellen).

Akner G. 
Nationella kvalitetsregister - möjligheter och risker

Svensk Geriatrik 2017; nr 1: sid 6     pdf

 

Akner G och 19 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

Läkartidningen 170223     pdf

Akner G och 16 medförfattare i Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården

Ska värdebaserad vård införas av konsulter utan vetenskaplig evidens?

Läkartidningen 170116     pdf

Här är en figur ur Göran Stiernstedts utredning "Effektiv vård" SOU 2016:2 som visar hur en rad olika styrtrender kommit och gått under många år. Alla har införts utan vetenskapligt underlag och de har avslutats utan utvärdering och utan lärande     pdf

Akner G.

Vision för framtidens geriatrik

Svensk Geriatrik 2016; nr 4: sid 9-13     pdf

Akner G, Andersson C, Ekerstad N, Elisasson M, Gustafson Y, Järhult B, Petersson C, Tjärnström J,

von Zur-Muhlen, Wingstrand H.

Styrningen har blivit ett hot

Svenska Dagbladet Brännpunkt 160725     pdf

 

Akner G, Järhult B.

Ekonomiska incitament ska inte kopplas till den enskilde patienten

Läkartidningen 160608     pdf

Akner G, Järhult B.

Värdebaserad vård utan underlag

Läkartidningen 160519     pdf

Akner G, Järhult B.

Värdebaserad vård införs snabbt - värdig efterträdare till NPM?

Läkartidningen 2016; 113: DXUT     pdf

 

Järhult B, Secher E, Akner G. 

Värdebaserad vård - varför så bråttom? 

Läkartidningen 2015;112:DAY4     pdf

 

Akner G.

Hur ser läkarna på sitt medicinska ansvar i relation till den tilltagande externa kvalitetskontrollen av vården? 

Svensk Geriatrik 2015; nr 2: sid 5     pdf

I artikeln beskrivs hur huvudmännen och staten sedan många år vidtagit ett stort antal åtgärder i syfte att försöka ”trycka in” kvalitet i ett vårdsystem, som inte är anpassat till handläggning av långvariga, komplicerade hälsoproblem. 

Akner G.

Orsaker och konsekvenser inom äldresektorn

5vensk Geriatrik 2015; nr 1: sid 6     pdf 

I artikeln diskuteras att hälsoproblem är en avgörande orsak till att man alls behöver särskilja ”äldre” från ”vuxna” i samhället. 

Järhult B, Secher E, Akner G. 

Värdebaserad vård lika illa som NPM

Läkartidningen 2014; 111: 2140-1     pdf

 

Akner G

Ibsens princip bör styra vårdsektorn

Sjukhusläkaren 2014; nr 5: sid 26     pdf

 

Akner G. 

Vilka evidens finns och används för dagens styrning av äldrevården? 

Sjukhusläkaren 2014; nr 4, sid 34     pdf

 

Akner G, Gustafson Y, Metzner C. 

Äldre slarvas bort i svensk sjukvård

Expressen 140819     pdf

Akner G. 

Kroniska sjukdomar leder till komplexa problem som kräver komplexa lösningar

Sjukhusläkaren 2014; nr 3: 33     pdf

 

Akner G, Ekdahl Anne, Eriksdotter M, Nordström P, Sparing Björkstén K.

Otydliga regler tvingar vårdpersonal bli lagbrytare

Dagens Nyheter Debatt 130814     pdf

I artikeln diskuteras använding av tvång inom demensvården

Akner G.

Äldrevården behöver reformeras utan några konstgjorda gränser

Nerikes Allehanda 130511     pdf

Akner G.
Mismatch mellan vårdens innehåll och form
Sjukhusläkaren 2013; nr 6: sid 42     pdf

 

Akner G, Gustafson Y, Rundgren Å, Beck-Friis B, Levi L, Westerholm B. 
Vården av äldre måste bli bättre

Svenska Dagbladet, Brännpunkt 121028     pdf

 

Akner G, Gustafson Y, Levi L, Rundgren Å, Westerholm B, Beck-Friis B. 

Stora brister i äldres vård. Beslut imorgon. Örebropolitiker missar möjligheten att agera

Nerikes Allehanda 120502     pdf

 

Akner G, Rundgren Å, Gustafson Y. 

Inrätta ett geriatriskt centrum som utvecklar vården.
Dagens Medicin 120222     pdf

 

Akner G, Ellegård L. 

Klinisk nutrition bör återinföras som medicinsk specialitet!

Läkartidningen 2011; 108: 1770     pdf

Akner G. 
Psykogeriatrik bör bli specialitet
Läkartidningen 2009; 106: 19     pdf

 

Akner G, Berglund J, Dehlin O, Montnémery P, Rundgren Å, von Zur-Mühlen B. 

Stort behov av ny generalistläkare – förslag till övergripande verksamhet

Läkartidningen 2008; 105: 551-2     pdf

 

Akner G.

Unika möjligheter för äldrevården i Örebro. Reformering av äldrevården är betydligt mindre komplicerad än vad många tror

Nerikes Allehanda 071216     pdf

Akner G, Beck-Friis B

Förbättra äldrevården  

Sydsvenskan 070513     pdf

 

Akner G. 

Klinisk nutrition behöver en bättre infrastruktur

Dagens Medicin 070404     pdf

Akner G. 

Tydliga definitioner och förbättrad utbildning krävs för bra äldrevård 

Dagens Medicin 060208     pdf

Akner G. 

Intervju följd av SWOT-analys av geriatriken i Sverige 

Nordisk Geriatrik 2006; nr 2: 42-43     pdf

Akner G. 

Kommentar till debattinlägg om ÄVC 

Nordisk Geriatrik 2005; nr 6: 45-8     pdf

 

Akner G, Wahlund LO, Rundgren Å. 

Orimligt att inte geriatriken får bli en basspecialitet

Dagens Medicin 050316     pdf

 

Akner G. 

Geriatrik i öppen vård 

Nordisk Geriatrik 2005; nr 3: 44     pdf

 

Akner G. 

Geriatrikens roll i sjukvården

Nordisk Geriatrik 2005; nr 1: 44     pdf

 

Akner G.

Vårdorganisation anpassad till äldre 

Nordisk Geriatrik 2004; nr: 3; 78-9     pdf

 

Akner G, Jakobson S, Selander G, Tännsjö T, Westerberg B, Westerholm B. 

Äldre måste särbehandlas för att få rättvis vård 

Dagens Medicin 041006     pdf

 

von Zur-Mühlen B, Westerholm B, Akner G. 

Dags för en sjukvård anpassad för äldre 

Upsala Nya Tidning 040422     pdf

Akner G. 

Geriatric medicine in Sweden: a study of the organisation, staffing and care production
in 2000-2001 

Age and Ageing 2004; 33: 338-41     pdf

Akner G

Artiklar och ämnesval i Nordisk Geriatrik 1998-2003  

Nordisk Geriatrik 2004; 2: 6-11     pdf

Akner G. 

Komplexa problem och vårdbehov hos äldre

Publicerad i den parlamentariska utredningen SENIOR 2005, 2003:91.

Bilagedel C, ”Vård och omsorg”, sid 477-537     pdf

 

Akner G. 

Geriatrikens Hur måste stärkas i svensk äldrevård 

Läkartidningen 2003; 100: 1737-8     pdf

 

Akner G. 

Replik på artikeln 'God äldresjukvård – före, under och efter sjukhusvård' av Hulter Åsberg K

och Johansson L

Nordisk Geriatrik 2003; nr 4: sid 78     pdf

 

Akner G, Westerholm B. 

Dags att låta geriatriker fungera som husläkare åt äldre patienter

Dagens Medicin 031203     pdf

 

Akner G, Andréasson L, Westerholm B. 

De gamla behöver äldrevårdscentraler. Multisjuka äldre tillhör de mest sjuka och utsatta i vårt samhälle 

Göteborgsposten 030608    pdf

 

Akner G. 

Geriatriken i Sverige saknar en övergripande struktur

Läkartidningen 2002; 99: 3840-50     pdf

Akner G. 

Utredningsrapport: Nutritionsproblem inom äldrevården. Analys av situationen och förslag till utvecklingsarbete 

Beställd av Nordöstra sjukvårdsområdet, Stockholms läns landsting 2002     pdf

 

Akner G. 

Nutrition/näringslära – struktur och organisation 

Kapitel 7 i Socialstyrelserapport 2000:11: Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. 

Socialstyrelsen 2000, sid 66-69     pdf

7.2.1-Organizational-Structure.jpg
Fästpunkt 1
bottom of page